Byggrätter och exploateringsområden

Byggarbetsplats

Vi arbetar under året med att presentera byggrätter och exploateringsormåden på ett överskådligt sätt.

Till dess att en mer komplett bild är klar ger vi nedan ett smakprov på vad vi kan erbjuda.

Byggrätter för flerfamiljshus

Askersund, Västra Strandparken, Verkstaden 8

Byggrätten går att reservera inför köp och byggnation.

Karta över byggrättenPDF

Länk till detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund, Västra Strandparken, Verkstaden 10

Byggrätten går att reservera inför köp och byggnation.

Karta över byggrättenPDF

Länk till detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund, Skolan 2

Detaljplanering är påbörjad och kommer att avslutas i samråd med den exploatör som väljs ut. Byggrätter för bostäder kommer att reserveras och säljas.

Intresseanmälan är öppen till ch med 2019-07-02

Karta över område som skall detaljplanerasPDF

Länk till presentation av projektet och formulär för intresseanmälan

Exploateringsområden

Askersund, Gustavslund

Färdig detaljplan som går att exploatera för försäljning av villatomter eller byggnation av bostäder för försäljning elelr ennan upplåtelseform.

Karta över exploateringsområdets läge i stadenPDF

Länk till detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund, Edö, etapp söder

Färdig detaljplan som går att exploatera för försäljning av villatomter eller byggnation av bostäder för försäljning eller ennan upplåtelseform.

Karta över exploateringsområdets läge i stadenPDF

Länk till detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund, Djupviken

Färdig detaljplan som går att exploatera för försäljning av villatomter eller byggnation av bostäder för försäljning eller ennan upplåtelseform.

Karta över exploateringsområdets läge i stadenPDF

Länk till detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

För mer information om detaljplaner, kontakta Sydnärkes byggförvaltning, se länk till höger.

Du som är entreprenör och intresserad av byggrätter eller exploateringsområden är välkommen att kontakta Askersunds kommun, Näringsliv & utveckling, se kontaktuppgifter till höger.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2019-06-04