Miljödiplomering

bild på pojke som gungar

Askersunds kommun är en miljödiplomerad kommun sedan några år tillbaka. Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som används av Askersunds kommun för att strukturera upp miljöarbetet. Förankringen av miljödiplomeringssystemet sker genom ett omfattande miljöarbete på varje enskild kommunal arbetsplats, med en miljöinspiratör i spetsen som leder detta arbete genom olika praktiska metoder.

Miljödiplomering av Askersunds kommun innebär:

  • Samtliga kommunanställda har utbildats i grundläggande miljökunskap
  • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
  • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
  • Redovisat och följt upp miljöarbetet
  • Reviderats av externa miljörevisorer
    För att bli omdiplomerad krävs det att kommunen kan visa ständiga förbättringar. I praktiken innebär det bland annat att inför varje ny diplomeringsperiod ska arbetsplatserna hitta på nya aktiviteter i sina miljöplaner att jobba med. Dessa aktiviteter ska vara kopplade till kommunens miljömål.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-03