Miljöpolicy

bild på pojke som gungar

Askersunds kommuns miljöpolicy

Askersunds kommun ska vara en attraktiv kommun att verka, vara och bo i. Därför arbetar vi tillsammans med kommunens innevånare och företag för en hållbar utveckling. Detta innebär att:

  • vi har ett aktivt klimatarbete
  • vi vill minska övergödningen av sjöar och vattendrag
  • förorenad mark ska saneras
  • vi har en brett förankrad översiktsplan där de nationella miljömålen utgör en viktig grund

Tillsammans ska vi bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar där lagkraven utgör en lägsta nivå.Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-08-02