Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem vänder sig till barn från 1 till 12 år. Verksamheterna är viktiga delar i det livslånga lärandet.

​Förskola vänder sig till barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass. Förskolans verksamhet regleras av läroplan och skollagen.

I förskolan lägger man grunden för det fortsatta lärandet. Förutom det pedagogiska uppdraget har förskolan en tydlig uppgifta att skapa trygghet både för barnen och vårdnadshavarna. Därför är ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan viktigt.

När det är dags för barnet att börja skolan kan barnet också börja på fritidshemmet. Fritids har ett tydligt pedagogiskt uppdrag men även här är det viktigt med trygghet. Fritidshemmens verksamhet regleras av läroplan och skollag, precis som förskola och skola.

Anmälan till barnomsorg och omsorg på obekväm arbetstid görs på samma blankett - Anmälan om barnomsorg under fliken "Blanketter".

Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2013-10-25