Bostadsnära skog

Färdtjänst

Kommunen värnar om de trädområden som finns i närheten av bebyggelse och bedriver ett varsamt skogsbruk.

Ibland kommer det in önskemål om nedtagning av träd på kommunens mark, men du bör känna till att i regel gäller stor restriktivitet med nedtagning av friska träd. 

Sidansvarig: Bertil Larsson |

Uppdaterad: 2016-06-01