Utbyggnad av distributionsnät för dricksvatten och spillvatten i Tisarbaden

Informationen på denna hemsida är i huvudsak riktad till fastighetsägare i Tisarbaden i Askersunds kommun. 

Askersunds kommun har tillsammans med Hallsbergs kommun kommit överens om att anlägga överföringsledningar för kommunalt dricksvatten och spillvatten från Åsbro via Tisarbaden i Askersunds kommun vidare till Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand i Hallsbergs kommun.

Samtidigt kommer ett distributionsnät inom Tisarbaden att byggas som medför att samtliga fastigheter i området kommer att förses med förbindelsepunkter för dricksvatten och spillvatten i fastighetsgränsen.

Distributionsnätet för spillvatten kommer att byggas som ett lågtrycksavloppssystem (LTA-system) vilket innebär att alla fastighetsägare kommer att behöva anlägga en villapumpstation för spillvatten på sin fastighet.
Produktblad för pump DXG 25 samt teknisk information om villapumpstation (endast sidor som är aktuella för Tisarbaden), se dokumenten i högerspalten.

Arbetet med anläggning av distributionsnätet i Tisarbaden har påbörjats 2019-09-09 och beräknas vara avslutat 2020-05-31. Rítningar uppdateras regelbundet.

Etappindelning
Arbetet är uppdelat i etapper. Tiderna är preliminära.
Etapp 1:
VA-arbetet på Sikvägen och Svanvägen är klara..
Etapp 2:
VA-arbetet mellan Tisarbadsvägen 43 och 94 är klara.
Etapp 3:
Från och med vecka 45 är Tisarbadsvägen avstängd för genomfart mellan Lundkvists väg och Svedlunds väg (Tisarbadsvägen 43-27), då VA-arbeten utförs på denna sträcka. Trafiken ombeds ta en annan väg.
Etapp 4:
Från och med vecka 45 utförs VA-arbeten på Lundkvists väg. Begränsad framkomlighet för biltrafik.

Hemsidan uppdateras varannan vecka.

Framkomlighet med fordon
Del av Tisarbadsvägen är avstängd för genomfart från och med vecka 45 till och med vecka 49. Avstängningen gäller mellan fastighet Lundqvist väg och Svedlunds väg.  Se kartskiss i högerspalten under dokument.

Från och med vecka 45 till och med vecka 49 utförs VA-arbeten på Lundvists väg.Begränsad framkomlighet för biltrafik då förläggningen av VA påbörjas längst in på Lundkvists väg och ut mot Tisarbadsvägen.

Till nyfikna fastighetsägare, det är mycket trevligt att ni visar så stort intresse för detta projekt! Dock måste vi be er att inte störa arbetarna på plats i deras arbete, då det tar mycket dyrbar tid. Vid frågor kontakta gärna byggledaren!  

Ritning servislägen 
Ritningen uppdaterad 2019-10-10       

Vid frågor kontakta:
Byggledare (Askersunds kommun) Elias Westman, 070-897 50 69
Arbetsledare (LIP AB) Tobias Persson, 070-362 28 76


Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2019-11-15