Driftstörningar VA

Servicemeddelanden - UMS

Askersunds kommun, VA-enheten nyttjar tekniken UMS med servicemeddelande till sina VA-abonnenter. Tekniken gör de möjligt att snabbt och enkelt få ut information via SMS på din mobiltelefon eller talmeddelande på din fasta telefon. Mer information hittar du i högerspalten under dokument UMS.

Under den här rubriken redovisas akuta pågående driftstörningar i dricksvattenleveransen och dricksvattenkvalitén samt större problem med stopp i spillvattennätet.

Information uppdateras kontinuerligt under det att driftstörningen pågår.

 

Händelse:

Påbörjas:

Förväntas klart:

Övrig information:

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2018-09-19