Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.

Under vecka 40 - 45 kan det ske driftstörningar på vattenleveransen på grund av ombyggnation i vattenverket i Zinkgruvan. Det kan vara ett lägre tryck, lägre flöde och under kortare stunder kan det även uppstå avbrott i vattenleveransen. Vi jobbar på att störningarna ska vara så små som möjligt.

Underhållsspolning av dricksvattennätet i Åmmeberg sker under vecka 44. Våra VA-kunder i Åmmeberg kan under arbetet få ett sämre vattentryck i sina vattenkranar. Viss missfärgning av dricksvattnet kan även förekomma efter genomförda spolningar. Vänligen spola en stund i kranen tills vattnet åter är klart.

 

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2020-10-26