Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.


Period som arbetena pågårSyftet med arbetetPåverkan för allmänheten

Arbetet beräknas starta vecka 33 och äga rum till ca vecka 46.

VA-avdelningen kommer att rusta vattentornet som ligger på tornstigen i Åsbro

Viss störning av maskin buller, under begränsad tid på vardagar. Arbeten kommer att utföras vardagar från kl. 07:00 till kl. 20:00, arbeten som medför oväsen och buller får inte förekomma efter kl. 16:00.

Natten mellan onsdag den 25 oktober kl. 23.00 till torsdag den 26 oktober kl. 06.00

 

 

 

 

Inkopplingsarbeten på dricksvattenledningen till Kårberg och Skyllberg


 

 

 

 Det kan uppstå ett sämre tryck på dricksvattnet i era kranar. Viss missfärning kan även förekomma efter genomfört arbete, spola tills vattnet åter är klart.

 

 

 


 

 

 

.

 

 

 
  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2017-10-20