Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.


Händelse: Renspolning av vattenledningsnätet i Askersund.

Påbörjad:  Måndag 21 maj 2018.

Förväntas klart: Fredag 25 maj 2018.

Övrig information: Under spolningen kan det uppstå ett sämre tryck i era vattenkranar. Då flödet i ledningsnätet blir ojämt finns risk att vattnet kan bli missfärgat, spola då tills vattnet åter är klart. Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er, men vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som måste utföras.
Vår målsättning är att ni ska få ett stabilt bra vatten i era vattenkranar. 
Vid eventuella frågor ring: 076-776 68 11.
.

 

Händelse: Anläggning av vatten- och avloppsledning i Åsbro

Påbörjad: Arbetet har påbörjats.

Förväntas klart: Arbetet beräknas vara klart senast 31 oktober 2018.

Övrig information: Askersunds kommun och Åsbro kursgård anlägger VA-ledningar från norra Åsbro till Åsbro kursgård. Anlitat entreprenör är Tranab.

 

 

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2018-05-23