Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.

Händelse:

Påbörjad:

Förväntats klart:

Övrig information:

 

Händelse: Anläggning av vatten- och avloppsledning i Åsbro

Påbörjad: Arbetet har påbörjats.

Förväntas klart: Arbetet beräknas vara klart senast 31 oktober 2018.

Övrig information: Askersunds kommun och Åsbro kursgård anlägger VA-ledningar från norra Åsbro till Åsbro kursgård. Anlitat entreprenör är Tranab.

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2018-09-10