Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.


Period som arbetena pågårSyftet med arbetetPåverkan för allmänheten

Tisdag 25 april 2017 mellan kl. 08.00 - 18.00

Onsdag 26 april 2017 mellan kl. 08.00 - 16.00

Underhållsspolning av vattenledningsnätet i Rönneshytta.

Spolningen görs för att ta bort lättare avlagringar i vattenledningarna samt för att öka omsättningen av vattnet. Viss missfärgning av dricks-vattnet kan förekomma c:a 2 dygn efter genomför spolning.

Era vattenkranar ska vara stängda under tiden arbetet pågår.

Vänligen tappa upp vatten för att klara dagens behov.

Dricksvatten finns att hämta vid Rönneshytta varuhuset och på gräsytan  vid järnvägsöver-gången vid Sjölidsvägen.

Alla som är berörda har fått information om dag och tid i sina brevlådor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2017-04-21