Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.

 Händelse:  Renovering och utbyte av vattenledningar i
                    Åsbro                        

 Påbörjad:   April 2019

 Övrig information:  Orrstigen, Hökstigen, Fasanstigen, Uggle-
                                   stigen, Kantarellstigen, Smultronstigen 
                                   samt Lingonstigen är berörda.

Arbeten med att byta ut gamla och slitna rörkorsningar har påbörjats i Åsbro som ett led i kommunens förnyelsearbete.

Nackdelen med dessa arbeten är dock att de kan verka störande. Kommunen kommer att arbeta aktivt för att minska störningarna så mycket som möjligt. Under hela arbetet kommer samtliga fastigheter att beredas tillgång till sina hus. Arbetet kommer att bedrivas på sådant sätt att det ska inverka minimalt på omgivningen. Vi kommer att gräva i gatan för att på så sätt hitta ledningen och de sträckor som måste bytas. P.g.a. att vi kommer att gräva i gatorna kommer det, i perioder, vara svårt att komma förbi.

Utbyte av vattenledningar

Kommunen har, i sina utredningar, upptäckt att vattenledningarna i området som markerats på karta som du finner i högerspalten, har bristfälliga egenskaper. Som en följd av det kommer därför reparationer att utföras av dessa ledningar för att undvika framtida bekymmer.

Produktion- och arbetstider

Arbetet påbörjades i mitten av april. Verksamheten pågår helgfri vardag, måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.00.

Kommande information
Eftersom arbete inte kommer att bedrivas på alla gator samtidigt kommer kommunen att informera respektive gata och dess fastighetsägare innan arbete igångsätts. Information kommer att spridas via kommunens UMS som är en digital tjänst för att informera kommuninvånare via SMS. Om din telefon är registrerad på din adress (fastighet) så kommer du att få information som SMS meddelande i telefonen.

Om din telefon inte är registrerad på din fastighet kan du registrera den på länk: www.servicevarning.selänk till annan webbplats

Vill du veta mer?

Ring Marcus Enocsson, byggledare Pontarius, 070-527 25 55 eller Elias Westman, byggledare Pontarius, 070-897 50 69

Sidansvarig: Mårten Eriksson |

Uppdaterad: 2019-06-13