Information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Tvättar händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad, bekräftad och aktuell information från Sveriges myndigheter finns på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om provtagning för covid-19 i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages


Uppdaterad 2020-10-15 15:30

Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dagar efter att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar. Du kommer alltså tidigast kunna återgå till jobb/ skola/förskola efter sju dagar.

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid19-infektion. Du kan då gå tillbaka till jobb/skola/ förskola även om du fortfarande hostar så länge du har varit hemma minst sju dagar efter insjuknandet och minst två dagar sedan du hade några andra symtom.

Läs mer på Folkhälsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter

Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp med att handla?

På sidan Askersund levererar finns information om hur du kan få handlingshjälp:

Askersund levererarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt förbud mot besök på äldreboenden upphävt

Regeringen har beslutat om om att upphäva besöksförbudet på samtliga landets äldreboenden från den 1 oktober.

Läs mer om besök på Askersunds kommuns särskilda boenden

Personer som bor med smittade av covid-19
ska betraktas som möjliga fall

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersunds kommuns arbete med covid-19
inom vård och omsorg i kommunen

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för detta. En del i rutinerna är att personalen bär visir i all närkontakt med brukarna, både inom- och utomhus.

Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar symtom på covid-19.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

Socialförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om att personalen ska vara hemma när de är sjuka, även vid milda symtom, basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Askersunds kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller smittade och avlidna i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom vård och omsorg så kommer berörda, till exempel brukare, anhöriga och personal, att få den information de behöver.

Läs mer på Region Örebro läns sidor om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer lokal information om coronavirusets påverkan

Samlad information om evenemang i Askersund kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund levererar - företag i Askersunds kommun som utökat sina tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med anledning av coronaviruset till företagare i Askersunds kommun

Beställningsformulär matlådor för gymnasieeleverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till dig som vill hjälpa till som frivilliglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sommarsimskola och märkestagning ställs in sommaren 2020

I vårt nyhetsarkiv kan du hitta de nyheter som vi publicerat om coronaviruset


Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör alla hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum. Alla bör även hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel och avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Läs mer om de nya allmänna råden på Folkhälsomyndigehetns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbeta hemma om det finns möjlighet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avrådan om onödiga resor i Sverige gäller ej från 13 juni

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resor till andra länder

Utrikesdepartementet uppdaterar sina reserekommendationer för andra länder varannan vecka. För att få den senaste och aktuella informationen, klicka på länken här nedanför.

Utrikesdepartementet har reserekommendationer till resenärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Läs mer om beslutet på Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger ett antal rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter.

Läs mer om dessa på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts.

Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gravida med riskfaktorer rekommenderas
att vara extra försiktiga

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som har allergi men är symtomfri kan
gå till förskola, skola och arbete

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta

*En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

*Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

*Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

*Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tips om källkritik på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om det nya coronaviruset på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på arabiska från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på somaliska från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på tigrinja från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på dari från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-10-15