Ny lag för behandling
av personuppgifter

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Den gäller i hela EU och förkortas GDPR, efter det engelskspråkiga namnet på förordningen General Data Protection Regulation. Den nya lagen ersätter PUL, personuppgiftslagen och reglerar hur personuppgifter får behandlas av myndigheter, företag och organisationer. Här följer ett antal frågor och svar om vad den nya lagen innebär, både i stort och för dig som kommuninvånare.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas samman med fysiskt levande personer och som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera personen. Det kan vara ett namn, ett foto, mailadress, bankuppgifter, medicinsk information eller en IP-adress.

Vad innebär ”behandling” av personuppgifter?

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Man har även rätt att begära rättelse om något skulle blivit fel eller att få sina uppgifter raderade.

När behandlas mina personuppgifter av kommunen?

När du kontaktar Askersunds kommun kan dina personuppgifter komma att registreras. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Varför är den nya dataskyddsförordningen viktig?

Det nuvarande dataskyddsdirektivet skapades 1995 långt innan Google, Facebook och andra sociala medier. Behövde man köpa något så gjordes det i en butik eller via postorder. Inte som idag när en stor del av handeln sker online. Det var dags för en modernisering och en anpassning till dagens samhälle. EU:s nya dataskyddsförordning innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Genom att Askersunds kommun anpassar sig efter dataskyddsförordningen visar vi bland annat på att inget finns att dölja.

Hur gör man om man som kommuninvånare vill veta hur ens personuppgifter behandlas av kommunen?

Kontakta kommunens dataskyddsombud (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Vilken uppgift har kommunens dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud ska bidra med kunskap om lagstiftning och praxis inom området till alla som arbetar och bor i kommunen och är dessutom kontaktperson för allmänheten och mot tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Dataskyddsombudet granskar och följer upp att all hantering av personuppgifter sker på korrekt sätt och ska även säkerställa att rätt rutiner finns på plats och följs. En viktig del av ombudets arbete är att öka medvetenheten om hur viktigt det är att skydda allas vår integritet och rättigheter.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-17