Inkomna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något. Här har vi samlat aktuella medborgarförslag som inkommit till kommunen. Vill du ta del av medborgarförslaget eller kommunens svar i sin helhet är du välkommen att ta kontakt med kansliet.

Medborgarförslag som besvarats av kommunen:

 • Medborgarförslag om asfaltering av "gamla Lustenrustvägen"


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gång- och cykelvägen mellan Slånbärsvägen och Blåbärsvägen, "gamla Lustenrustvägen", asfalteras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om inomhushall för boule


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en inomhushall för boule.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om cykelparkeringshus i centrala Askersund


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen bygger ett cykelparkeringshus i centrala Askersund.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om asfaltering av sista delen av Sundsgatan


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att den sista delen av Sundsgatan i Askersund som ansluter till Storgatan asfalteras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om gästparkering i villaområdet "Lingon och blåbär"


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygga ut vändplatserna i villaområdet "Lingon och blåbär", så att det blir möjligt att anlägga gästparkeringar.

  Läs mer

Medborgarförslag som för närvarande är under beredning hos kommunen:

 • Medborgarförslag om cykelbana mellan Askersund och Laxå


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska inrätta en eller flera inhägnade hundlekplatser.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om evenemang för magnetfiske i Askersunds hamn


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anordna ett årligt evenemang för magnetfiske i Askersunds hamn.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om parkeringen på torget i Askersund


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår förbättringar av parkeringen på torget i Askersund.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om bildande av "Askersundsporten"


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska bilda "Askersundsporten", för att utveckla kommunens verksamhet och organisation på Sjöängen, samt att stärka näringslivet, turismen och besöksnäringen i kommunen.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om tre övergångsställen vid Sjöängsskolan


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren lämnar förslag på tre övergångsställen vid Sjöängsskolan.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om åtgärder vid Hemsjöns badplats


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår olika åtgärder vid Hemsjöns badplats, bland annat att det byggs ett omklädningsrum och att sanden från beachvolleyplanen flyttas till stranden.
  Läs mer
 • Medborgarförslag angående trafiksituationen kring Borgmästargatan 11-33


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår förbättringar vad gäller trafiksituationen på sträckan Borgmästargatan 11-33, för att undvika att gatan används som genomfartsled.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om skatehall/Ungdomens hus


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att kommunen ska bygga en skatehall i blivande "Ungdomens hus". Förslagsställarna har även lämnat förslag på lämpliga platser för "Ungdomens hus" och skatehallen.
  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-07-04