Inkomna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något. Här har vi samlat aktuella medborgarförslag som inkommit till kommunen. Vill du ta del av medborgarförslaget eller kommunens svar i sin helhet är du välkommen att ta kontakt med kansliet.

Medborgarförslag som besvarats av kommunen:

 • Medborgarförslag avseende trafiksituationen från Banvallsvägen 2 till och med 14


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder rörande trafiksituationen från Banvallsvägen 2 till och med 14. Detta då trafiksituationen beskrivs som besvärande och riskfylld sedan nybyggnationer upplåtits i norra änden av Banvallsvägen.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om skyltning i och utanpå Sjöängen


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår förbättringar vad gäller skyltning i och utanpå Sjöängen.
  Läs mer
 • Medborgarförslag angående tågstopp i Mariedamm


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Askersunds kommun ska verka för ett tågstopp i Mariedamm.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om plats för Trafvenfelts verk i Sjöängen


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ge plats för Hjalmar Trafvenfelts verk i Sjöängen. Trafvenfelt har målat 100-tals tavlor med Askersundsmotiv och förslagsställaren anser att kostnärens minne därför bör hedras genom en utställning    
  Läs mer
 • Medborgarförslag avseende asfaltering av grusväg vid riksväg 50


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att grusvägen vid riksväg 50 i Askersund, mellan brofästet från stenhuggeriet till Kalles trädgård, asfalteras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om fler parkeringsplatser i Askersund


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att det råder stor brist på parkeringsplatser i de centrala delarna av Askersund, och att en permanent parkering skulle kunna anläggas på området för gamla Sjöängsskolan.
  Läs mer

Medborgarförslag som för närvarande är under beredning hos kommunen:

 • Medborgarförslag om asfaltering av "gamla Lustenrustvägen"


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gång- och cykelvägen mellan Slånbärsvägen och Blåbärsvägen, "gamla Lustenrustvägen", asfalteras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om Sjöängens framtid


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna lämnar förslag på hur verksamheten i Sjöängen kan förbättras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om inomhushall för boule


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en inomhushall för boule.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om tre övergångsställen vid Sjöängsskolan


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren lämnar förslag på tre övergångsställen vid Sjöängsskolan.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om åtgärder vid Hemsjöns badplats


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår olika åtgärder vid Hemsjöns badplats, bland annat att det byggs ett omklädningsrum och att sanden från beachvolleyplanen flyttas till stranden.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om cykelparkeringshus i centrala Askersund


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen bygger ett cykelparkeringshus i centrala Askersund.
  Läs mer
 • Medborgarförslag angående trafiksituationen kring Borgmästargatan 11-33


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår förbättringar vad gäller trafiksituationen på sträckan Borgmästargatan 11-33, för att undvika att gatan används som genomfartsled.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om skatehall/Ungdomens hus


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att kommunen ska bygga en skatehall i blivande "Ungdomens hus". Förslagsställarna har även lämnat förslag på lämpliga platser för "Ungdomens hus" och skatehallen.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om asfaltering av sista delen av Sundsgatan


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att den sista delen av Sundsgatan i Askersund som ansluter till Storgatan asfalteras.
  Läs mer
 • Medborgarförslag om gästparkering i villaområdet "Lingon och blåbär"


  Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygga ut vändplatserna i villaområdet "Lingon och blåbär", så att det blir möjligt att anlägga gästparkeringar.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-11-10