Medborgarförslag om fler parkeringsplatser i Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att det råder stor brist på parkeringsplatser i de centrala delarna av Askersund, och att en permanent parkering skulle kunna anläggas på området för gamla Sjöängsskolan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-06-19 beslutades att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-12-12