Synpunkter, klagomål och beröm

En synpunkt kan du lämna om det gäller ett förslag som behöver en snabb åtgärd eller om du vill komma i kontakt med ansvarig förvaltning och framföra en synpunkt på verksamheten. Här kan du även framföra beröm eller klagomål över någonting du tycker fungerar mer eller mindre bra!

Dina inskickade synpunkter, beröm eller klagomål kommer att registreras och vidarebefodras till ansvarig handläggare för besvarande.

Kontaktuppgifter *
User informationJag vill framföra *
Multiple selection
Fråga 1

Jag har synpunkter på:
Multiple selectionGenom att klicka på skicka godkänner du att vi registrerar de uppgifter du lämnat i kommunens dataregister.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-01-19