Asylfakta Askersunds kommun

HVB-boenden för ensamkommande

Det finns två boenden i kommunal regi för ensamkommande barn - Lindbogården och Acquarellen.

God man för ensamkommande barn

Alla ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda dem i Sverige. Uppdraget innebär bland annat att vara ett stöd för barnet och närvara vid kontakter med myndigheter, hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård och att besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång. Behovet av gode män är nu stort. Om du är intresserad, kontakta kommunens överförmyndare Johan Calais, telefon: 070 - 516 27 46 

Läs mer här...

Sidansvarig: Kersti Beck Larsson |

Uppdaterad: 2018-03-12