Vill du bidra till integration i vardagen?

Bli Språkvän!

Logga flyktingguide

Vad är språkvän?
Språkvän syftar till att underlätta en social integration för nyanlända och att skapa möten mellan människor. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. Det är ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli språkvän?
Svaret är enkelt – alla som är etablerade i samhället och talar svenska kan bli språkvän. Alla som är nya i Sverige och har fått uppehållstillstånd kan få en språkvän. Du kan vara Språkvän ensam, med familjen, kompisgänget eller arbetsgruppen. Det är ideellt att vara Språkvän och du avgör själv hur mycket tid du vill lägga på att vara Språkvän.

Vad gör en språkvän?
Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränser, att ha trevligt tillsammans och kanske få en vän för livet. Ni ska i första hand umgås och bekanta er med varandra. På vilket sätt bestämmer ni själva. Ni kan till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar, se en match tillsammans eller något annat som ni tycker är roligt och intressant. Som Språkvän kan du kanske bidra med kontakter in i föreningslivet.

Matchning
Efter att ha lämnat in en intresseanmälan matchas du ihop med en nyanländ utifrån intresse och önskemål. Ni bjuds tillsammans in till en matchningsträff för att se om det finns förutsättningar för en fortsättning. Kontakten fortsätter sedan så länge båda parter önskar.

Stöd och utveckling
En Språkvän förväntas inte guida bland myndigheter, fixa bostad eller arbete. Det ansvaret ligger hos kommunen, arbetsförmedlingen och hos individen själv.

En språkvän förväntas inte
Som Språkvän erbjuds du stöd och uppföljning inom projektet och du kan alltid ta kontakt om du har frågor. Du kan även få information och inbjudningar till utbildningar, föreläsningar och träffar med andra Språkvänner för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter.

Bakgrund
Språkvän är ett samverkansprojekt för integration mellan Sydnärkes fem kommuner och Örebro Läns idrottsförbund. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Metoden som projektet bygger på startades i Eskilstuna 2006 och har sedan utvecklats och spridits nationellt. 

Anmälan
Anmäl ditt intresse genom att fylla i ett kontaktkort här.

Multiple selectionKön (Gender *
Multiple selection

Har du barn? (Do you have children?) *
Multiple selection

Sidansvarig: Kersti Beck Larsson |

Uppdaterad: 2017-03-29