• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Vem gör vad?

Integrationsansvariga i Askersunds kommun

Integrationsstrategen

Integrationsstretegens uppgifter är att ha ett övergripande perspektiv på integrationen i kommunen. Det innebär att ha kontakt med olika myndigheter som t ex Länsstyrelse och Arbetsförmdeling, men också att ha kontakt med de olika förvaltningarna inom kommunen, föreningslivet och anläggningsboenden i kommunen. Strategen kartlägger och följer lägget i kommunen och landet. Utifrån detta föreslås åtgärder för att öka delaktigheten i samhället i Askersund. Det kan t ex vara olika projekt, handlägga ansökningar till integrationsfonden, samordna möten mellan olika grupper av frivilliga samt initiera utbildningar. Integrationsstrategen ansvarar även för olika nätverk som rör integration.

Integratonssamordnaren

Integrationssamordnaren har de personiga kontakterna med de personer som kommer som kvotflyktingar eller via etableringen. Det vill säga de personer som blivit anvisade att de ska bosätta sig i Askersund och som har uppehållstillstånd. (tillfälligt eller permanent). Integrationssamordnaren samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen vid upprättande av etableringsplan. Samordnaren kan vara behjälplig vid kontakter med skatteverk, skola, förskola mm.

Vardagsfrågor

Information om Sverige

Vanliga frågor och svar om att leva i Sverige finns samlade på webbsidan Information om Sverige. där går det att läsa om att vara ny i Sverige, svenska samhället, lagar och regler mm.

Svenska för asylsökande

Studieförbunden ordnar med undervisning i Svenska för asylsökande på flera platser i kommunen.

Svenska för invandrare - SFI

För de nyanlända som fått uppehållstillstånd ges utbildning i svenska för invandrare. Undervisningen ges av Allévux i Hallsberg.

Samhällsorientering

​De personer som fått uppehållstillstånd och ingår i etableringen har rätt till samhällsorientering motsvarande minst 60 timmar. Detta ska ske under de första 12 månaderna och på modersmålet. I sydnärke samordnas undervisningen mellan kommunerna. Anmölan sker i samband med att etableringsplanen upprättas.

Sidansvarig: Kersti Beck Larsson |

Uppdaterad: 2016-09-16