Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.  Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls första söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande heter Calill Ohlson.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.  

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv genom ett samarbete med Sydnärkenytt - Kanal Regional. Du hittar webbsändningarna under rubriken "Länkar".

Kungörelsen inför nästa kommunfullmäktige hittar du under länkar i högerspalten.  Kungörelsen publiceras en vecka innan sammaträdet.

Sammanträdestider 2019

25 februari, klockan 19.00 på restaurangen, Sjöängen, Askersund

25 mars, klockan 19.00 restaurangen, Sjöängen, Askersund

29 april klockan 19.00 på restaurangen, Sjöängen, Askersund

17 juni klockan 18.00 på restaurangen, Sjöängen, Askersund

30 september klockan 19.00 på restaurangen, Sjöängen, Askersund

21 oktober klockan 19.00 på restaurangen, Sjöängen, Askersund

25 november klockan 19.00 restaurangen, Sjöängen, Askersund

9 december klockan 19.00 restaurangen, Sjöängen, Askersund

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2019-06-10