Barn- och utbildningsnämnden

Skolböcker vid svarta tavlan

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johanna Martin. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2020

29 januari

26 februari - Öppet sammanträde, kl. 15:00 i Rådsalen, Rådhuset

8 april 

13 maj 

10 juni 

26 augusti 

30 september 

11 november 

9 december - Öppet sammanträde

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2020-09-16