Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar. Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Ronny Larsson. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten så om du är intresserad av att komma och lyssna är du välkommen!

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2018

31 januari 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

28 februari 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

4 april 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

16 maj 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

13 juni 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

29 augusti 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

26 september 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

7 november 15.00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

12 december 15:00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2018-03-12