Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt för att bereda och genomföra kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och ordföranden heter Per Eriksson. Kommunstyrelsen har även ett arbetsutskott med 5 ledamöter. Om du vill ta kontakt med någon ledamot i kommunstyrelsen är du välkommen att göra detta. Alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har en e-postadress, enligt följande modell: förnamn.efternamn@askersund.se

 


Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018

9 januari

6 februari

6 mars

3 april

8 maj

29 maj

12 juni

4 september

2 oktober

6 november

4 december

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2018-12-10