Kultur- och tekniknämnden

Vattenglas

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom biblioteks-, fritids- och kulturverksamhet, samt inom teknisk verksamhet som exempelvis skötsel och underhåll av fastigheter, gator och parker, vatten och avlopp, renhållning, kostproduktion och lokalvård.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Staffan Korsgren.

Sammanträdestider för kultur- och tekniknämnden 2020

27 februari

2 april

7 maj

11 juni

27 augusti

24 september

5 november

10 december

Sidansvarig: Ken Siewers |

Uppdaterad: 2020-02-24