Kultur- och tekniknämnden

Vattenglas

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom biblioteks-, fritids- och kulturverksamhet, samt inom teknisk verksamhet som exempelvis skötsel och underhåll av fastigheter, gator och parker, vatten och avlopp, renhållning, kostproduktion och lokalvård. Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johan Calais.

Sammanträdestider för kultur- och tekniknämnden 2017

9 februari

9 mars

11 maj

15 juni

31 augusti

28 september

2 november

14 december

Sammanträdestider för kultur- och tekniknämnden 2018

22 februari

5 april

17 maj

14 juni

30 augusti

27 september

8 november

13 december

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2018-03-12