Socialnämnden

Person i rullstol

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter AnnaMaj Björk. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för socialnämnden 2020

11 februari

10 mars

14 april - Inställt

12 maj

9 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

24 november

15 december


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2020-09-16