Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Siv Ahlstrand. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter och ett individ- och familjeomsorgsutskott med tre ledamöter.

Socialnämndens sammanträde den 31 oktober är öppet för allmänheten så om du är intresserad av att komma och lyssna är du välkommen!

Sammanträdestider för socialnämnden 2017

31 januari

21 februari

21 mars

2 maj

30 maj

20 juni

29 augusti

26 september

31 oktober 13:00 i Rådsalen, Rådhuset, Askersund

28 november

19 december

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2017-10-05