Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Siv Ahlstrand. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter och ett individ- och familjeomsorgsutskott med tre ledamöter.

Sammanträdestider för socialnämnden 2018

30 januari

27 februari

3 april

24 april

15 maj

12 juni

28 augusti

25 september - Öppet sammanträde, Rådsalen i Rådhuset 13:00

23 oktober

13 november

11 december

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2018-10-01