Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett lokalt forum för samtal mellan Askersunds ungdomar och kommunens politiker och tjänstemän. 

Ungdomsrådets syfte är att ge ungdomar större inflytande i den politiska debatten.

Ungdomsrådets representanter består av ungdomar från årskurs sex och uppåt.


Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2016-05-27