Övning i krishantering på Närlundaskolan

Det har övats krishantering på Närlundaskolan idag.Scenariot för övningen var en vattenläcka som gjorde att skolan inte hade något vatten.

Idag har det varit en övning på Närlundaskolan för att öva Askersunds kommuns förmåga att hantera krissituationer.

För berörda tjänstemän inom Askersunds kommuns krisledningsgrupp var övningen spontan, d.v.s. man hade inte underrättats i förväg om att övningen skulle äga rum, utan man fick informationen först när övningen inleddes. Skolpersonalen hade blivit informerad i förväg om att det under veckan kunde bli någon form av övning eller aktivitet med krishantering som tema.

Scenariot för övningen var en vattenläcka, som orsakade att Närlundaskolan inte hade något vatten i ledningarna. Övningen genomfördes på ett realistiskt sätt, d.v.s. vattnet stängdes av under två timmar på förmiddagen. För elever och personal innebar detta att skollunchen blev något senarelagd och att man fick äta på papperstallrikar, eftersom man saknade möjlighet att diska. Kokt potatis hämtades från Sjöängsskolan.

Tekniska förvaltningen körde fram en dricksvattenvagn till skolan, för att elever och personal skulle ha tillgång till dricksvatten. Eleverna har varit delaktiga och fått tillfälle att hämta vatten från vagnen om de har varit törstiga.  Vatten från vagnen har också hämtats i hinkar, för att använda till spolning i toaletterna. Alla inblandade var nöjda med övningen.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2014-10-21