Ny grafisk identitet

Askersunds kommun kommer under den närmaste tiden att fasa in en ny grafisk identitet. Den nya profilen påverkar både kommunorganisationen och platsvarumärket. Vad gäller kommunlogotypen kommer kommunvapnet med smeden att bestå medan teckensnitt och vissa komplementfärger förändras. De nya logotyperna fasas succesivt in och används vid nyanskaffning av utrustning. Kommunen kasserar alltså ingenting på grund av att det bär den gamla grafiska profilen.

Välkommen att använda logotyperna för platsvarumärket!

I samband med årets höstkvälll för företagare lanserades den nya profilen, med tonvikt på den del som gäller platsvarumärket. Det är logotypen för platsvarumärket som syns i bilden ovan. Detta används när vi marknadsför hela kommunen som plats för boende, besök eller företagande. Alla företag och organisationer som vill använda de nya logotyperna för platsvarumärket är välkomna att ladda ned det på vår webbplats via direktadresssen www.askersund.se/logotyp Följ länken under rubriken "Länkar". Där finns också de enkla kriterier som gäller för att använda logotyperna.

Ett gemensamt varumärke gör att alla som använder det stärker sin egen och varandras marknadsföring. Tanken är att alla aktörer har sin egen grafiska profil, men att man kompletterar den med att lägga in den nya logotypen någonstans i sina dokument, på sin webbplats eller i andra sammanhang, så visar man att man tillhör Askersundstrakten och är stolt över detta!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2014-11-27