Grönstrukturplan i Askersund

Synpunkter kan lämnas 10 jan - 10 mars

Askersunds kommun har gjort en kartläggning av grönytorna i tätorterna Askersund, Åmmeberg och Åsbro. Dessa har beskrivits och klassats utifrån sina värden för orternas invånare, för att få fram en plan som kan användas vid detaljplanering och som skötselunderlag.

Dokumenten utgörs av en övergripande plan, med bl.a. ställningstagande och trädplan för kommunen. För de tre orterna finns också en samling med områdesbeskrivningar vardera. Här redovisas resultatet av inventeringar, vilka värden som finns i respektive område samt skötsel- och utvecklingsförslag. Det finns också ett antal bilagor, som går djupare in på beskrivning och utveckling av vissa områden.

Under remissperioden 10 januari -10 mars kan synpunkter lämnas.

Alla dokument finns samlade på Sydnärkes miljöfarvaltnings hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-01-20