Mottagningsteam i Sydnärke

Mottagningsteamet i Sydnärke är ”EN DÖRR IN”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Vi som samverkar i mottagningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål
Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat
stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

För vem?
Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter? Då kan du kontakta mottagningsteamet i din kommun.

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år som behöver stöd för att klara egen försörjning. För att kunna få hjälp av mottagningsteamet måste du vara folkbokförd i Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun eller Askersunds kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?
Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med mottagningsteamet.
Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt
För mer information ta kontakt med Mottagningsteamet i Sydnärke.
Måndagar är mottagningsteamet på AME - arbetsmarknadsenheten, Smidesvägen 2 Askersund. Du kan boka tid för möte.
E-post: mottagningsteamet@hallsberg.se
Telefon: 072- 547 35 65

Du kan också söka kontakt med Mottagningsteamet via din kommuns reception.
Ansvarig projektledare/samordnare: Anna Windh
E-post: anna.windh@hallsberg.se

Telefon: 070-21 76 950

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-02-16