Toppresultat inom vård och omsorg i Askersunds kommun

Örebroregionen är bäst i landet både när det gäller hela arbetsprocessen i kvalitetsregistret Senior alert och Askersunds kommun uppmärksammas särskilt av Senior alert för sitt arbete.

 Det som särskiljer Askersunds kommun från övriga kommuner i länet är att samtliga 15 enheter följer den vårdpreventiva processen med riskbedömning, åtgärd och uppföljning mycket bra. Askersund har också korta uppföljningstider, man har minskat brukarnas viktminskningar och även antalet fall per person har minskat över tid.

– Personalen inom vård och omsorg i Askersunds kommun gör ett fantastiskt arbete med Senior alert inom samtliga 15 enheter. Norra Bergens äldreboende ligger i topp och har uppmärksammats extra av Senior alert med månadens tårta, berättar Maria Ståhl, socialchef.

Arbetet med Senior alert möjliggör ett förebyggande arbete som medför att man tidigt kan fånga upp personer med risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen och förebyggande åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede och följas upp. 

Fakta om Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter och personer i landstingens/regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och sociala omsorger. http://plus.rjl.se/senioralertlänk till annan webbplats


bild från Norra Bergens äldreboende

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-03-18