Driftstörning på dricksvattnet i Västra Å, Åsbro

Driftstörningen är nu åtgärdad, och alla fastigheter har nu åter dricksvatten. På grund av störningen på dricksvattenledningen kan viss missfärgning av vattnet förekomma under en kortare tid. 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-04-17