Askersunds kommun slipper vite efter att ha rättat till brister vid Sjöängsskolan

Skolinspektionen har idag kommit med sitt beslut angående Sjöängsskolan. Beslutet säger att Askersunds kommun och Sjöängsskolan har rättat till utpekade brister i utbildningen och studiemiljön vid Sjöängsskolan. Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med sitt tidigare beslut om vite.

Skolinspektionen bedömer att Askersunds kommun har rättat till tidigare brister vid Sjöängsskolan. Kommunen har bland annat anställt en ny rektor. Rektorn har utvecklat skolans kvalitetsarbete samt etablerat rutiner för att ge eleverna studiero och för att fånga upp elever som inte kommer till skolan och som behöver stöd för att klara skolan. Skolans studiemiljö har också blivit lugnare och kommunikationen mellan eleverna och skolpersonalen har förbättrats.

Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med föreläggandet om vite på 700 000 kronor som myndigheten beslutade om den 27 maj 2014.

skolbarn

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-05-08