Introduktionsdag för nyanställda i Askersunds kommun

Den 12 maj anordnade kommunen en central introduktionsdag för alla nyanställda där deltagarna fick information om kommunen och kommunens verksamhetsområden samt personalinformation.  På vårens introduktionsdag hade 22 personer möjlighet att delta. Flera av dem har fått en tillsvidareanställning efter att ha varit timanställda på bemanningsenheten, en bra väg in i den kommunala verksamheten.

Deltagarna fick träffa Kommunalrådet Per Eriksson som berättade om hur en politisk organisation fungerar, mål samt kommunens historia. Kommunchef Madeleine Andersson informerade om kommunens tjänstemannaorganisation. Företrädare för samtliga förvaltningar presenterade sina respektive verksamheter och Personalkontoret redogjorde för kommunens personalfrågor.

De som deltog i introduktionen var nöjda med dagen.  En av deltagarna skrev i utvärderingen att "hen är stolt över att jobba i Askersunds kommun. Introduktionsdagar anordnar kommunen 1-2 ggr/år.

Vi önskar våra nya kollegor varmt välkomna!

Bild på nyanställda

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-06-03