Utställning LIS-plan

Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska granskas enligt 3 kap. 12 §  plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under granskningen ges möjlighet för myndigheter, intresseorganisationer, allmänhet m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget.

Utställningstidenär 29 juni – 18 september 2015.

Förslaget till tematiskt tillägg finns uppsatt i kommunhuset i Askersund, samt i Fjugesta och Laxå. Det finns även ett exemplar av planförslaget på biblioteket i Askersund.

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 18 september 2015 till följande adress:

Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

E-post: kommun@askersund.se

Eventuella frågor kan ställas till:

Kenneth Berglund, tel.nr 0583-82052, e-post: kenneth.berglund@sydnarkebygg.se
Rolf Wedding, tel.nr 0584-473407, e-post: rolf.wedding@sydnarkemiljo.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-06-29