Skadegörelse

Iakttag försiktighet

På grund av skadegörelse har det vid Borgmästareholmens badplats flutit iland glasfiber från en uppeldad båt. Stranden är krattad och rengjord men det finns ett område som är avspärrat i vattnet där det fortfarande finns glasfiber. Iakttag försiktighet även på övrig yta. Det avspärrade området kommer att iordningställas snarast möjligt, under tider var vänlig respektera avspärrningen.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-08-14