Försvarsmakten övar 24/8-3/9

Under veckorna 35 och 36 genomför stora delar av Sveriges arméförband en samlad övning i området runt Vättern.

Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24 till
och med 2015-09-02. Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan
sker företrädesvis runt Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från
2015-08-24. Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan
dygnet runt. Flygning med stridsflygplan sker delvis kring Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra
Småland och Blekinge.

Övningsområden för markförband är vid Skövde, Kvarn, Karlsborg och Oskarshamn. Buller, eldgivning och trafikstörningar kan förekomma i och mellan dessa områden.

Arméövning är en nationell övning i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad. I övningen deltar drygt 4000 personer från 23 förband. Övningen är koncentrerad i områden kring Skövde, Karlsborg och Motala men transporter och trupprörelser, framförallt på det allmänna vägnätet kommer att ske över större områden.

Under övningarna kommer frågor och eventuella klagomål att omhändertas av respektive övningsledning på telefonnummer:
010-823 79 00 (Flygverksamhet/buller)
0500-46 50 90 (Markverksamhet)

karta över flygövning

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-08-24