Sjuksköterska? se hit.....

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du vidareutbildning i geriatrik eller som distriktssköterska är det en fördel.

Som arbetsgivare värdesätter vi att kunna ge möjlighet att skapa balans mellan arbete och fritid, vilket vi vill främja dels genom att erbjuda önskeschema men även genom önskad sysselsättningsgrad samt årsarbetstid. Vi har individuell lönesättning och en välfungerande ssk grupp med mycket gott samarbete.

Du kommer att ansvara för:

Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare inom hemsjukvården. Här arbetar sjuksköterskor och arbetsterapeuter i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum. Hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska. Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.  Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer. Vi använder oss av kvalitetsregister för att säkra att vi ger våra patienter en vård av god kvalité. Vi tror att du är självständig och engagerad, har god samarbetsförmåga, är positiv till nytänkande och bra på att prioritera och hitta lösningar. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.

Läs artikeln om Norra Bergens boende ”Toppresultat inom vård och omsorg i Askersunds kommun” - pdf under Dokument

Askersunds kommun

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård och är en av Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsplatser. Varje år utser Karriärföretagen Sveriges mest spännande organisationer i offentlig sektor att göra karriär på. I listan rankas Askersunds kommun som en av de tjugo bästa.

Juryns motivering

Med konkurrenskraftiga lönevillkor och många karriärmöjligheter är Askersunds kommun en populär arbetsgivare. Kommunen bedriver ett omfattande jämställdhetsarbete med årliga lönekartläggningar och medverkan i stora jämställdhetsprojektet som Gender budgeting. Askersunds kommun arbetar också aktivt med arbetstypsmodeller för att skapa mer flexibla arbetstider, vilket med ett stort antal verksamheter och många olika yrkesroller är viktigt. Detta målmedvetna arbete samt fokus på balans mellan arbete och fritid gör att Askersunds kommun utses till en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser 2015.

Ansökan

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker.

Välkommen med din ansökan!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-08-27