Tänk på...

att hålla väl framkomlig väg för sopbilar/slambilar.

Träd och buskar växer gärna över vägar och även om du kommer fram med personbil så kan det vara svårt för en sopbil/slambil som behöver komma fram och ev. vända. Sikten försämras avsevärt och bilarna repas sönder.

Såga bort grenar, vi värnar om både våra chaufförer, medtrafikanter och bilar!

Tack på förhand!

Sydnärkes Kommunalförbund

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-09-03