Information om flyktingsituationen

Ett samarbete för att gemensamt hantera mottagandet av flyktingar pågår i Örebro län. Länsstyrelsen håller fortlöpande samverkansmöten för kommuner och berörda myndigheter.

Kommunerna har via Länsstyrelsen fått ett uppdrag av Migrationsverket att se över möjligheterna att få fram fler platser för boende om antalet nyanlända flyktingar ökar. Askersunds kommun håller just nu på att inventera kris- och beredskapsboende och detta kan komma att beröra kommunen och dess medarbetare.

Om beslut fattas om att placera flyktingar i Askersunds kommun kan det innebära att kommunen bland annat måste ansvara för att bemanna boendet, för matförsörjning och ev. skolgång för barn. Detta kan ske med kort varsel då situationen är ansträngd.

Kommunledningsgruppen har sammanträtt under dagen och arbetar med frågan. Om beslut fattas om ett boende i Askersund kommer mer information kring det och vilka som berörs.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-11-10