Vi söker gode män för ensamkommande barn

Vi söker dig som vill ta på dig uppdraget att företräda en eller flera av de ensamkommande barnen som kommer till vår kommun.

Uppdraget innebär att i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga angelägenheter. Daglig vård/tillsyn och försörjningsplikt ingår inte i uppdraget. Arvode utgår.

Intresserad? Eller känner du någon som är intresserad??

Läs mer på Sydnärkes överförmyndarkanslis hemsida. Där finns också  en intresseanmälan.  Eller ring  019-58 80 00 (mellan 10.00-12.00 svarar vi alltid).

Överförmyndare Johan Calais

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-09-28