Askersunds kommun utökar boendet för ensamkommande barn och unga

Askersunds kommun har med kort varsel beslutat att utöka boendet för ensamkommande barn och unga. Kommunen erbjuder idag 9 ensamkommande barn boende på Aquarellen och kommer fr.o.m. idag måndag den 16 november att utöka boendet till att även omfatta lokaler i närheten där vi nu erbjuder plats för ytterligare 9 eller 10 barn.

Askersunds kommun har i en överenskommelse med Migrationsverket förbundit sig att anordna boende för totalt 25 ensamkommande barn (både asylsökande och barn med uppehållstillstånd) varav 10 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.

Ansvarig för verksamheterna är Pia Jääskkeläinen som nås via kommunens växel på 0583-810 00.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-03-02