Senaste nytt gällande projekttävling för konstnärlig gestaltning

Beslut om urval av tävlingsdeltagare

Askersunds kommun har nu fattat beslut om deltagare i kommande projekttävling för konstnärlig gestaltning av Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum. Meddelande och beslut har skickats 2015-11-24 till samtliga som inkommit med intresseanmälan.

Urvalsprocessen

Godkända anbud har gått vidare till en urvalsgrupp för bedömning. Urval har gjorts i två steg, efter en sammanvägd bedömning enligt uppsatta kriterier i inbjudan.

Urvalsgruppen har bestått av sakkunniga inom konst, byggnadsteknik och arkitektur, samt representanter från Askersunds kommun.

Om du ej mottagit besked

Om du ännu inte mottagit besked ber vi dig att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen via följande e-post:

Kultur.fritidsforvaltningen@askersund.se

Askersunds kommun riktar ett stort tack till samtliga konstnärer som har lämnat anbud!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2015-11-25