Avslappningsövningar återupptas på Sjöängsskolan i Askersund

Den senaste tiden har en känsloladdad diskussion förts om de avslappningsövningar som har genomförts på Sjöängsskolan i Askersund. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu utrett situationen och lektionerna kommer att återupptas.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har 2014 fattat ett beslut om att yoga inte skall utföras under skoltid i kommunens skolor. Tolkningen av beslutet har dock varierat, då det är svårt att dra en tydlig gräns kring vad som är yoga och inte. Den senaste tidens turbulens har handlat om just denna gränsdragning. Efter barn- och utbildningsförvaltningens utredning har beslut fattats om att Sjöängsskolans rektor får i uppdrag att tillsammans med leverantören Josefin Wikström förtydliga uppdraget ytterligare, så att det står utom tvivel att lektionerna bara omfattar avslappningsövningar utan inslag av yoga. Under våren kommer frågan om yogaförbud under skoltid att behandlas igen av förvaltningens ledningsgrupp, så att det blir tydligare vad som avses, det vill säga att förbudet bara gäller religiösa inslag som förekommer i vissa former av yoga.

Askersunds kommun har sedan länge mycket bra erfarenheter av Josefin Wikströms tjänster i flera av våra verksamheter och beklagar det obehag som hon nu har utsatts för. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion om ett bra fortsatt samarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Ronny Larsson (S):

- Nu när vi har fakta på bordet har vi i samtal med förvaltningsledningen beslutat att gå vidare i vårt samarbete med Josefin Wikström. Vi har fullt förtroende för henne och hennes verksamhet och är övertygade om att vi kan hitta en tydlig överenskommelse om vad som skall levereras. Vi måste samtidigt vara öppna mot elever och föräldrar om vad som utförs på lektionerna så att ingen behöver känna någon oro över innehållet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-02-05