Ny översiktsplan klar
för Askersunds kommun

Efter flera års arbete med kommunens strategiska och översiktliga fysiska planeringsfrågor kan vi nu äntligen presentera översiktsplanen för perioden 2016-2025. Det är ett dokument som klargör hur kommunen i stora drag planerar att använda sina mark- och vattenområden de närmaste åren.

Kommunen har formulerat fem mål som visar hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Förutom att tydliggöra visionen, mål och strategier för framtiden ska översiktsplanen även ge vägledning för beslutsfattande i plan- och byggfrågor.

Översiktsplanen finns i en pdf-fil till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-05-19