Information om Rönneshytta skola

Rönneshytta skola har drabbats av skadegörelse med omfattande fuktskador som följd. De lokaler som drabbats är klassrummen med tillhörande grupprum och korridor för förskoleklass, årskurs ett och två samt fritidshemmets lokaler. Fritidshemmets verksamhet finns nu i alternativa lokaler på skolan och information om aktuell lokal ges på plats för er som har skolbarnsomsorg.

Arbete med att åtgärda skador samt återställa lokaler påbörjas omedelbart och beräknas att pågå en längre tid. Avspärrningar kommer att sättas upp på baksidan av skolan, där all trafik kommer ske.

Planering för att organisera verksamheten för förskoleklass, skola samt fritidshem inför skolstarten pågår. Samtliga elever hälsas välkomna till Rönneshytta skola enligt ordinarie planering torsdagen den 18 augusti klockan 8-10.

Kontaktperson: Sophie Rönnklint, rektor, tel. 0583-812 83

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-08-04