Resecentrum öppnar igen 18 augusti

Nu öppnar nya Resecentrum i Askersund efter sommarens renovering. Från och med torsdagen den 18 augusti utgår all linjetrafik och upphandlad skolskjuts i Askersund åter från Resecentrum.

När nu det nya Resecentrum tas i bruk återgår torget i Askersund till att endast vara hållplats för södergående busstrafik. Under hösten kommer arbetet fortsätta vid Resecentrum med bland annat anläggning av planteringar.

På det nyrenoverade Resecentrum har linjebussarna fickor att stanna i för av- och påstigning och varje bussficka har eget väderskydd.Det finns ett femtiotal parkeringsplatser för pendlare, vilket är ett tiotal fler än tidigare. Hela projektet är planerat för att uppnå god tillgänglighet, bland annat genom ett taktilt stråk i marken från resecentrum till Sjöängens informationsdisk.

Kontakt: Heléne Albrektsson, trafik- och transporthandläggare 0583-811 51

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-08-16