Medborgarundersökning i Askersund

Bild på grupp av människor i ring

1 200 av invånarna i Askersunds kommun har nyligen fått en medborgarundersökning från SCB, Statistiska centralbyrån, hem i sina brevlådor.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Askersund, tycker att det är viktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten.

– Det är ju en av få chanser vi har att få en direkt bild i stor skala av hur medborgarna upplever att det är att bo i vår kommun. För oss i kommunen är det ju ett sätt att få reda på hur vi kan förbättra vår service så att det blir ännu bättre att bo i Askersunds kommun, säger Per Eriksson.

Även för att få bästa kvalitet på undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 14 december kommer samtliga resultat att läggas ut på www.scb.se.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört två gånger per år sedan 2005. Askersunds kommun brukar delta i undersökningen vartannat år.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-10-05