Bygget av ny gång- och cykelväg inleds

Skiss, gång- och cykelväg

Under vecka 43 inleds bygget av en ny gång- och cykelväg längs med Parkgatan i Askersund, mellan butikerna Coop och Netto.

Vägarbetet kommer att utföras av entreprenören Asfaltsgruppen och kommer att pågå i max tre arbetsveckor.

– Syftet med den nya vägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att binda ihop gång- och cykelvägsnätet i Askersunds tätort, säger Andreas Borg, trafikingenjör på Askersunds kommun.

Den aktuella sträckan används bland annat som skolväg och med den nya gång- och cykelvägen förbättras den avsevärt för de berörda eleverna.

Under perioden som arbetet med den nya gång- och cykelvägen pågår kommer det att råda begränsad framkomlighet för biltrafik på Parkgatan, men ett körfält kommer att hållas öppet.

Den intilliggande Bergslagsvägen kommer inte att påverkas alls av arbetet med den nya vägen.

Kontakt: Andreas Borg, telefon: 0583-810 45

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-10-25