Nyöppnat café i Sjöängen

Kaffekopp

Nu har caféet på Sjöängen öppnat. Caféet bedrivs med anknytningskompetens enligt lag 2009:47 dvs caféet är ingen egen verksamhet utan är en service till besökare till huset. Man skall alltså inte gå till Sjöängen för att fika utan för att besöka exempelvis biblioteket och då eventuellt passa på att ta en kopp kaffe och kanske en bulle, kaka eller smörgås. Tidigare hade biblioteket en kaffeautomat där besökare kunde köpa en kopp kaffe. Tanken med verksamheten är att personer med olika funktionshinder eller i andra olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall få möjlighet att arbetsträna med stöd av en handledare. I verksamheten ingår att arbeta i caféet samt även kunna delta i beredning av det man säljer. Caféet ombesörjer även kaffe- och brödleverans i huset vid mindre sammankomster. Verksamheten skall inte enligt lagen om anknytningskompetens generera vinst.

I samband med vissa evenemang kommer cafét utgöra foajéservering och då kommer utbudet vara något utökat. Inom kort kommer ett cateringavtal att upphandlas där privat näringsidkare ansvarar för catering vid större evenemang.

Både kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) och kommunchef Madeleine Andersson är noga med att poängtera att det är viktigt att cafét inte ska konkurera med lokalt näringsliv utan allt hänger på anknytingskompetensen och kopplingen till arbetet med personer med funktionshinder enligt politikens önskan. Verksamheten kan över tid läggas ut på entreprenad till privat näringsidkare men kommunen har valt att starta igång verksamheten för att på så sätt kunna få fram ett underlag för vad denna verksamhet kan att generera. Ser Askersunds kommun att denna verksamhet blir mer omfattande kommer vi att se över möjligheten att lägga ut denna verksamhet på entreprenad till privat näringsidkare.

All verksamhet i Sjöängen är ny. Kommunen kommer givetvis att följa utvecklingen av huset. Vi hoppas att både privatpersoner och näringsidkare också vill följa utvecklingen och att vi tillsammans bidrar med förbättringsförslag och utvecklar husets verksamheter på ett positivt sätt.

Vid frågor, vänligen kontakta kommunchef Madeleine Andersson telefon 0583-81300.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-11-04