VA-kunder i Zinkgruvan

Information till våra VA-kunder i Zinkgruvan

Under december månad har Askersunds kommun renoverat vattenverket i Zinkgruvan.
Under pågående arbete har driftstörningar uppstått som vi inte kunnat förutse. Driftstörningen har orsakat en större utfällning av kalk (kalcium) i dricks-vattenledningarna än normalt.
Det tekniska problemet i vattenverket är åtgärdat. Spolning av ledningsnätet pågår men är ännu inte slutfört, beräknas vara klart inom kort.

Askersunds kommun beklagar om det har orsakat problem för våra kunder.

Allmänt om kalk:
Vatten innehåller naturligt både kalk och magnesium och är inte skadligt för kroppen.
Vita beläggningar på till exempel diskgods och sanitetsporslin orsakas av utfällningar av kalk som bildas när vatten avdunstar. Hur mycket som fälls ut beror på vattnets hårdhet. Beläggningarna kan dock enkelt tas bort med hjälp av en svag syra, till exempel citronsyra eller ättiksyra.

Kranvatten är det mest kontrollerade livsmedel vi har. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverkets alla krav.

Vattnet i Zinkgruvan är i normala fall medelhårt med en hårdhet på 6,8 dH°
Tabell över kategorisering av mjukt/hårt vatten:

Kategori                  ºdH :
            
mycket mjukt          0–2
mjukt                        2–5

medelhårt                5–10
hårt                         10–20
mycket hårt            >20

 

Med vänliga hälsningar

Sonny Larsson

Enhetschef VA


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-12-20